https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38 SORTIMENT | Úklid budov a ploch | MPD Plus, s.r.o. https://www.high-endrolex.com/38
https://www.high-endrolex.com/38

HVĚZDA AB+CC

Dezinfekční prostředek s dekontaminačními účinky

Hvězda je mikrobicidní přípravek s vynikající účinností, který
zanedbatelně ovlivňuje ovzduší při dezinfekci povrchu a je dobře biologicky
rozložitelný. Přípravek má nízké náklady při aplikaci a obsahuje dobře
oplachovatelné chemické látky, které se běžně využívají pro mytí a dezinfekci
v potravinářství. Jediným negativem použití přípravku je složitost přípravy
aplikačních roztoků ze dvousložkové směsi (jedna složka Hvězda AB + druhá složka Hvězda CC).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Hvězda AB 20 kg PE kanystr, Hvězda CC 5 kg PE kanystr, 20 kg PE kanystr
NEBEZPEČÍ!     
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
1719LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.
2984PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK, s nejméně 8 %, ale méně než 20 % peroxidu vodíku (stabilizovaný podle potřeby)
látky podporující hořenílátky podporující hoření
látky ohrožující životní prostředílátky ohrožující životní prostředí

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
269 01 Rakovník

+420 313 513 961
firma@mpd.cz

Úvod
O nás
Výrobní program
Sortiment
Kontakty
GDPR + cookies

Služby

Novinky

Obchodní a dodací podmínky

Poptávka

CQS Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001