https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38https://www.high-endrolex.com/38 Obchodní a dodací podmínky | MPD Plus, s.r.o. https://www.high-endrolex.com/38
https://www.high-endrolex.com/38

Obchodní a dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky výrobků

Objednávka zboží

Zákazník objednává zboží u pracovníků odbytového oddělení (expedice):

Telefonicky

na tel. čísle:
+420 313 250 052

nebo tel./fax/záznamník:
+420 313 512 834

Elektronicky

e-mailem:
sklad@mpd.cz

Písemně

na adresu:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
269 01 Rakovník

Na objednávce uvede odběratel minimálně své obchodní jméno a sídlo, IČ a DIČ, dále název a množství požadovaného zboží a typ balení, způsob platby a dopravy, případně adresu doručení zboží.  

 

Ceny

Ceny se řídí platným ceníkem. Ceník vydávaný MPD plus s.r.o. je v cenách bez DPH, bez dopravy (EXW Rakovník), bez množstevních slev a bez ceny vratného obalu (40, 60 L). Dodávky zboží do hodnoty 3000,-Kč se realizují pouze v hotovosti.

 

Poskytované slevy

Platba v hotovosti sleva 2%
Odběr zboží v hodnotě 20-40 tis. Kč sleva 2%
Platba v hotovosti a odběr zboží v hodnotě 20-40 tis. Kč sleva 4%
Odběr zboží v hodnotě přes 40 tis. Kč sleva 4%
Platba v hotovosti a odběr zboží v hodnotě přes 40 tis. Kč sleva 6%
 

Výrobce si ponechává právo vyjmout vybrané výrobky ze slevy. 

 

Dodací lhůta

Zboží je vyráběno podle objednávky na zakázku. Dodací lhůta je 3 týdny od objednání zboží. S pracovníky odbytu je možno dohodnout podle sortimentu dodávaného zboží kratší termín. Jiné dodací podmínky, které se liší od postupu uvedeného ve všeobecných podmínkách, je třeba řešit smluvně. 

 

Doprava

Dopravu si zajišťuje odběratel. Po dohodě s pracovníky odbytu může být doprava zabezpečena prostřednictvím přepravní služby. Cena dopravy je účtována odběrateli podle skutečných nákladů. 

 

Balení

Zboží se dodává standardně v obalech PE a PET. Obaly jsou účtovány v ceně výrobku. Za všechny obaly je zaplacen zákonný poplatek společnosti EKO-KOM a.s. (EK-FO5020047). Obaly se při nákupu zboží prodávají a stávají se majetkem odběratele. Dodavatel může od odběratele vykoupit obaly od svých výrobků zpět, maximálně do 6 měsíců od jejich prodeje. Obaly musí být čisté a nepoškozené. Výkupují se pouze velké obaly (40 a 60 L) a jejich cena  je u všech shodná:

Sud 40 a 60 L - 180 Kč bez DPH

 

Splatnost faktur za dodané zboží

Faktury (daňové doklady) jsou splatné do 14 dní od data vystavení. Úhrada faktur se realizuje bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. V případě nedodržení doby splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat penále ve výši 0,15 % za každý den prodlení. Při nedodržení termínů splatnosti může dodavatel vyžadovat:

  • úhradu za zboží v hotovosti v oddělení odbytu dodavatele
  • úhradu faktury na dobírku
  • platbu předem na základě vystavené zálohové faktury
  • úhradu všech závazků odběratele po lhůtě splatnosti při odběru dalšího zboží.

 

Obchodní spolupráce

V případě zájmu o obchodní spolupráci, nebo při řešení technických problémů kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Ing. Kateřinu Abrahámovou 
mobil: 603 467 336
e-mail: abrahamova.k@mpd.cz

 

 
 

 

g

ddddd

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
269 01 Rakovník

+420 313 513 961
firma@mpd.cz

Úvod
O nás
Výrobní program
Sortiment
Kontakty
GDPR + cookies

Služby

Novinky

Obchodní a dodací podmínky

Poptávka

CQS Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001